4.4

Hankinta- ja toimittajastrategia

Hankinta- ja toimittajastrategian keskeiset tavoitteet ovat loppukäyttäjien korkea tyytyväisyys ja parantunut tuottavuus sekä kehityksen ja ylläpidon kokonaiskustannukset (Total Cost of Ownership, TCO). Jotta nämä tavoitteet saavutetaan, on hankintatoimen saavutettava, ylläpidettävä ja hyödynnettävä vahvaa neuvotteluasemaa suhteessa toimittajiin. Kurinalaisen hankinta- ja toimittajastrategian avulla pyritään vähentämään toimittajariippuvuutta.

SSM_Primary_Objective_of_Sourcing_FI

Kuvio 4.4.1 Huoneentaulu hyvän palvelun tunnusmerkeistä.

 

Monitoimittajamalli (multi-sourcing) on yksi mahdollisista strategiaratkaisuista. Monitoimittajamallissa luodaan ryhmä toimittajia (sisäisiä tai ulkoisia), jotka yhdessä tarjoavat kaikki tarvittavat palvelut ja toimivat yhteisen ohjauksen mukaisesti.

Hankintatoimen vastuulla on asettaa ja noudattaa toimittajien valinnassa käytettäviä kriteerejä. Riskien hallinnan kannalta lähtökohtana on valita luotettavia ja vakavaraisia toimittajia ja liittyä ekosysteemeihin, jotka pystyvät tuottamaan palveluita ja tuotteita, joilla on vahva markkinajatkuvuus. Taloudellisen ja toiminnallisen vakauden lisäksi hankintatoimen tulee varmistaa, että toimittajat noudattavat muita yrityksen toimintaperiaatteita, kuten esim. yritysvastuuseen liittyvät periaatteet.

Ota yhteyttä Tietohallintomalli PDF

Haluatko tietää lisää Tietohallintomallista ja sen soveltamisesta käytännössä? Ota yhteyttä.