4.8

Markkinavastaavuuden seuranta

Markkinavastaavuuden seurannan avulla pystytään asettamaan tavoitteita ja ohjaamaan toimittajia. Markkinavastaavuuden seurannassa käytetään kvantitatiivista asteikkoa, jolla mitataan ja tarkastetaan, toteutuuko sovittu markkinavastaavuus.  Markkinavastaavuuden seurantaa tarvitaan hankintaprosessin vaiheissa seuraavasti:

  1.    Määrittele tarkat ja yksiselitteiset suorituskykymittarit (KPI), jotka perustuvat liiketoiminnan tarpeisiin ennen hankintapäätöksiä.
  2.    Määrittele mittarit (metrics), joilla tarkistat suoritustasoa.
  3.    Luo palvelutasosopimukset (SLA) ottaen huomioon tavoitteet ja tärkeimmät mittarit.
  4.    Varmista, että toimittajilla on työkalut vaadittujen mittareiden käyttöön.
  5.    Kokoa, analysoi ja tallenna toteutuneet mittaustulokset.
  6.    Kokoa, analysoi ja tallenna markkinoilta tiedot, joita käyttää vertailuanalyysissä.

 

Hankinta määrittelee yhteistyössä palveluiden johtamisen kanssa tarkat ja yksiselitteiset avainmittaritulokset, joilla mitataan operatiivista markkinavastaavuutta. Mittaustarpeet sovitaan yhdessä yrityksen kanssa ottaen huomioon prosessivaatimukset ja niiden aiheuttamat kulut.

Vaadittava markkinavastaavuus ja sitä vastaavat mittarit määritellään ennen sopimusneuvotteluja, jotta voidaan luoda tarpeeksi tarkat ja mitattavissa olevat palvelutasosopimukset. Mittarien valinta on tehtävä huolellisesti, koska ne ohjaavat käytännössä toimittajan markkinavastaavuutta (nk. ”saat sen, mitä mittaat” -periaate). Hyvin määritellyt mittarit voivat toimia sopimuksessa myös perusteluna mahdollisille korvausvaatimuksille.

Tämän lisäksi hankintatoimen on seurattava tarjolla olevia palveluja, laatustandardeja ja palvelujen yleistä markkinahintaa, joiden avulla pystytään vertailemaan ja hakemaan objektiivisia vertailukohtia ulkoistetuille palveluille. Yrityksen kannatta myös vaatia oikeutta auditoida toimittajan palveluprosessit vaaditun laadun ja vastaavuuden varmistamiseksi.

 

Ota yhteyttä Tietohallintomalli PDF

Haluatko tietää lisää Tietohallintomallista ja sen soveltamisesta käytännössä? Ota yhteyttä.