4.5

Teknologian ja ostamisen hallinta

Hankintatoimen tulee luokitella palveluita, jotta se saisi paremman käsityksen jokaisen alaluokan volyymeistä. Yksi esimerkki alaluokasta on tulostus, joka voi esiintyä monin eri tavoin: keskitetyt tulostuspalvelut, erikoistulostus liiketoiminnassa ja johtotason henkilökohtaiset tulostimet. Ensimmäinen näistä on hallinnoitu palvelu, mutta kahta seuraavaa ei välttämättä ole palvelujohtamisen  näkökulmasta olemassakaan. Hankintatoimella pitäisi olla kuitenkin tieto tulostamisen kokonaismäärästä taloudellisen suunnittelun ja kontrollin avulla. Toisin sanoen, ostamisen hallinta auttaa organisaatioita hankkimaan kaikkia palveluita koko organisaation käyttöön.

Ostamisen hallinta tarkastelee asioita sisältä ulos, kun taas teknologian hallinta katsoo asioita ulkoa sisälle. Teknologian hallinnan tehtävänä on seurata teknologian ja palvelutarjoajien avulla markkinoiden teknologiatrendejä. Sen päätavoitteena on edistää uuden teknologian mahdollisuuksia ja varmistaa, että sopimusasiat eivät estä kehitystä, ja näin ollen tukea palveluiden johtamisen tehtäväkokonaisuutta palveluiden jatkuvassa parantamisessa. Teknologian hallinta valvoo, löytää ja arvioi kehitteillä olevien teknologioiden mahdollisuuksia proaktiivisesti. Tämän vuoksi hankintaprosessin käynnistys uusien ratkaisujen ja palveluiden hankkimiseksi uusille liiketoiminta-alueille kuuluu useimmiten teknologian hallinnan vastuualueelle.

Ota yhteyttä Tietohallintomalli PDF

Haluatko tietää lisää Tietohallintomallista ja sen soveltamisesta käytännössä? Ota yhteyttä.