4.7

Toimittajasuhteiden hallinta

Hankintatoimi on vastuussa onnistuneiden toimittajasuhteiden kehittämisestä ja johtamisesta hyväksymällä selkeästi määritellyn ja jäsennellyn lähestymistavan toimittajayhteistyötä varten. Hankintatoimi ylläpitää toimittajasuhteita säännöllisillä tapaamisilla yhdessä palveluiden johtamisen osa-alueen kanssa. Tapaamisissa käsitellään nykyisten palvelujen lisäksi myös palvelukehityksen julki tuomia mahdollisuuksia ja uusia potentiaalisia sovelluksia.

Hankintatoimi ylläpitää listaa yrityksen IT-toimittajista ja tunnistaa tärkeimmät toimittajat niiden joukosta. On strategisesti tärkeää ymmärtää, onko toimittaja strateginen, taktinen vai toiminnallinen. Jokaiselle toimittajalle on määriteltävä mikä on riittävä yhteistyön ja markkinasaatavuuden seurannan taso riippuen toimittajan vaikutuksesta ja arvosta liiketoiminnalle.

Listan tulee sisältää tietoa toimittajan toimialasta, profiilista, sopimuksen tiedoista, yhteistyön pituudesta ja rahallisesta arvosta. Hankintatoimi myös luo ja ylläpitää yrityksen IT-sopimussalkkua. Sopimussalkku käsittää kaikki sopimukset mukaan lukien sähköiset versiot liitteineen sekä alkuperäisten sopimusten sijaintiviitteet.

Hankintatoimi on vastuussa sopimusten uusimisesta. Se tiedottaa palvelupäälliköille ja palvelusalkun ohjausryhmälle päättyvistä sopimuksista. Nämä puolestaan valtuuttavat hankintatoimen joko uudistamaan sopimukset ja/tai aloittamaan kilpailutuksen. Hankintatoimi varmistaa, että toimittajayhteistyö toimii sovitun hallintomallin mukaan strategisella, taktisella ja operatiivisella tasolla.

SSM_Supplier_Importance_for_Business_v2_FI

Kuvio 4.7.1 Toimittajayhteistyön painopiste tulisi siirtää palvelun seurannasta (toiminnallinen taso) palvelun kehittämiseen (taktinen taso).

Ota yhteyttä Tietohallintomalli PDF

Haluatko tietää lisää Tietohallintomallista ja sen soveltamisesta käytännössä? Ota yhteyttä.