5.6

Suunnittelu, kehitys ja validointi

Toteutusvaiheen tarkoitus on suunnitella ja kehittää ratkaisu, joka vastaa liiketoiminnan tarpeita. Tähän vaiheeseen kuuluu kehittäjien ja konseptin omistajien tekemä suunnittelu, ratkaisun kehittäminen suunnitelman mukaisesti sekä toiminnallisuuden ja loppukäyttäjänäkökulman varmistaminen. Toteutusmenetelmä määräytyy projektin monimutkaisuuden, rajoitusten ja projektin riippuvuuksien mukaan. Ketterien menetelmien käyttö on kuitenkin suositeltavaa, koska niiden avulla pystytään reagoimaan muutoksiin nopeammin, saadaan parempi näkyvyys ratkaisun toimitusvaiheeseen ja ratkaisu markkinoille käyttöön nopeammin.

Suunnitteluvaiheessa kerätään lopullinen liiketoimintavaatimusten lista ja varmistetaan, että suunnitelma on linjassa hyötylaskelman kanssa, eikä siinä ole toiminnallisia tai teknisiä aukkoja. Ratkaisu voi tarkoittaa uutta järjestelmää tai uutta liiketoimintaprosessin kuvausta, mutta kehitykseen kuuluvat silti samat loogiset vaiheet. Ratkaisua rakennettaessa tulisi myös edistää organisaation valmiutta vastaanottaa ratkaisu ottamalla ihmiset mukaan päätöksentekoon, palautteen keruuseen, ja siten osallistaa koko organisaatio muutoksen toteuttamiseen.

Kehitysvaihe on yhtä tärkeä, koska tässä vaiheessa viimeistellään organisaation valmius ottaa ratkaisu vastaan jatkuvalla osallistamisella. Kehitysvaiheessa ratkaisu on rakennettu määrittelyjen mukaisesti. Vaiheen lopussa ratkaisu on valmiina hyväksymistestausta varten. Jos projektia on johdettu vesiputous-menetelmällä, vaiheet suoritetaan peräkkäin. Ketterät projektit koostuvat sprinteistä, joista jokainen tuottaa toimintavalmiin osaratkaisun.

Kun on kyse järjestelmäkehityksestä, testausvaihe on yleensä jaettu järjestelmä- ja käyttäjätestaukseen, jolloin ratkaisu validoidaan ja koulutusmateriaali viimeistellään. Vastuu käyttäjätestauksen toteutuksesta ja raportoinnista on yleensä liiketoiminnalla. Testausvaiheen jälkeen järjestelmä on valmiina tuotantoympäristössä pilotointia varten. Liiketoiminnan jatkuvuuden näkökulmasta tuotantoon siirtyminen on projektin kriittisin vaihe, koska se voi sisältää samanaikaisesti vanhojen ratkaisujen käytöstä poiston ja uuden ratkaisun käyttöönoton. Tämä vaihe on kriittinen myös loppukäyttäjän näkökulmasta, koska käyttäjien pitää omaksua uudet työskentelytavat. Toteutusvaiheen aikana projektin ohjausryhmän pitää olla tietoinen kaikista muutoksista liiketoimintaympäristössä.

PM_Agile_Development_Gate-based_FI

Kuvio 5.6.1 Ketterä kehittäminen porttiperusteisessa projektimallissa.

 

Koska projektit ovat luonnostaan jatkuvasti muutostilassa, niissä on paljon enemmän epävarmuus-tekijöitä kuin jatkuvissa toiminnoissa. Epävarmuustekijät aiheuttavat usein muutostarpeita, joiden käsittelyyn on ammattimaisesti johdetuissa projekteissa selkeät menettelytavat. Projektin muutoksista aiheutuviin kustannuksiin pätee “1-10-100”-sääntö sen mukaan, tehdäänkö muutos määrittelyvaiheessa (1x kustannus), toteutusvaiheessa (10x kustannus) vai tuotantovaiheessa (100x kustannus). Erityisesti suurissa projekteissa ja useista projekteista koostuvissa hankkeissa korostuvat riskien ja resurssien hallinnan sekä hyötyjen saavuttamisen tärkeys, joten hyötylaskelma pitää validoida jokaisella portilla.

 

Ota yhteyttä Tietohallintomalli PDF

Haluatko tietää lisää Tietohallintomallista ja sen soveltamisesta käytännössä? Ota yhteyttä.