6.8

Itsepalvelu ja automatisointi

Yrityksen pitäisi pyrkiä automatisoimaan IT-palveluitaan niin laajasti kuin mahdollista. Lisääntynyt automaatio säästää resursseja ja mahdollistaa itsepalvelun ajasta ja paikasta riippumatta. Tämä voidaan toteuttaa tehokkaasti palvelujohtamisen järjestelmän (IT Service Management Tool) avulla.

Palvelujohtamisen järjestelmä mahdollistaa palveluiden johtamisen suurilla käyttäjä- ja tapahtumamäärillä. Järjestelmä mahdollistaa prosessiautomaation ja itsepalveluportaalin toteuttamisen loppukäyttäjille. Palvelujohtamisen järjestelmä sisältää konfiguraatiohallinnan tietokannan (CMDB), jonka avulla kuvataan palveluiden rakenneosat ja niiden väliset suhteet.

Palvelujohtamisen järjestelmä sitoo yhteen kaikki palveluiden johtamisen elementit. Se sisältää johtamisen työkaluja palvelutarjooman, kehityssuunnitelmien, projektien ja resurssien hallintaan. Se sisältää myös konfiguraatiohallinnan tietokannan, jolla hallitaan palveluarkkitehtuuria ja kustannuksia. Siihen kuuluvat myös palveluportfolio ja mittaristot palvelusalkun ohjausryhmää varten. Se tarjoaa ITIL-prosessitukea, työnkulkujen hallintaa sekä integraatiorajapinnan, joilla voi tukea kaikkia palveluintegraatioprosesseja.

Suuret yritykset toteuttavat tyypillisesti monitoimittajaympäristön palvelujohtamisen prosessit omalla palveluhallinnan järjestelmällä, kun taas pienet yritykset luottavat valitun päätoimittajan tarjoamaan kokonaispalveluun, joka sisältää palvelunhallinnan järjestelmän.

SM_SelfService_Automation_FI

Kuvio 6.8.1 Yhtenäinen palvelunhallinta-alusta mahdollistaa itsepalvelun ja automatisoinnin.

Ota yhteyttä Tietohallintomalli PDF

Haluatko tietää lisää Tietohallintomallista ja sen soveltamisesta käytännössä? Ota yhteyttä.