3.8

Taloussuunnittelu ja -seuranta

Tehokkaasti toimiva tietohallinnon johtaminen käyttää proaktiivisia ja analyyttisia talouden ohjausmenetelmiä, joilla varmistetaan onnistunut  IT-palvelutuotanto. Ammattimaista taloussuunnittelua ja -seurantaa tarvitaan tukemaan useita erilaisia päätöksentekotilanteita. Yhä useampi yritys toimii konserniyhtiönä, jossa IT-palvelut tuotetaan keskitetysti jaettuina palveluina. Tämä tuo vastaavasti lisävaatimuksia IT:n kustannuksille, hinnoittelulle ja palveluiden laskutukselle erityisesti kansainvälisissä ympäristöissä, joissa käytetään sisäistä hinnoittelua.

Tietohallintoa koskeva taloussuunnittelu ja -seuranta on tärkeä ohjauksen ja päätöksenteon tuki erityisesti seuraavilla osa-alueilla:

 •     Määriteltäessä ja laskettaessa hintoja IT-palveluille (huomioitavaa: eri viranomaisten asetukset tai siirtohinta)
 •     Hyötylaskelman taloudellisten vaikutusten arviointi
 •     IT-kustannusten raportointi ja analysointi
 •     IT-palveluiden ja kustannusten vertailuanalyysi (benchmarking)
 •     IT-kustannustehokkuuden analysointi ja vertailu
 •     Projektien kustannusten seuranta
 •     Tietohallinnon taloudellisten tavoitteiden ja mittareiden määrittäminen
 •     IT-palveluiden mitoitusvaatimusten laskeminen
 •     IT-palveluiden tuottamisen vaihtoehtojen tarkastelu

 

IT-kustannukset ja investoinnit voidaan jakaa kolmeen päätyyppiin:

 1.    Tuotantokustannukset
 2.    Ylläpito- ja tukikustannukset
 3.    Kehittämiskustannukset

 

Alla oleva kuvio esittää jokaisen kategorian sisällön sekä kustannusjaon tyypillisessä tilanteessa verrattuna tavoitetilanteeseen.

sg_it_costst_fi

Kuvio 3.8.1 Tyypillinen ja sen vastakohtana tavoitteellinen kustannusjako

 

Kuvion 3.8.1 kategorisointi sopii hyvin vertailuanalysiin (benchmarking) tekemiseen, koska valtaosa kaupallisista IT-palveluista noudattaa tätä kustannusjaottelua.
Yrityksen talousseuranta pystyy harvoin toimittamaan tarkkaa laskennallista analyysiä IT-palveluista, koska kulurakenteen ja IT-palveluiden taloudellisten vaikutusten ymmärtäminen vaatii erityisosaamista. Tästä syystä IT-talousasiantuntija (IT Controller) työskentelee usein johtamistoimiston (CIO Office) alaisuudessa. Sen lisäksi tietohallinnon ja taloushallinnon välillä tarvitaan kiinteää yhteistyötä, jotta talous- ja kirjanpitojärjestelmiä saadaan täysi hyöty ja vältetään alioptimointi.

Ota yhteyttä Tietohallintomalli PDF

Haluatko tietää lisää Tietohallintomallista ja sen soveltamisesta käytännössä? Ota yhteyttä.