2.2

Liiketoimintayhteistyön hallinta

Tietohallinnon rooli muuttuu nopeasti. Digitalisaatio muuttaa liiketoimintaympäristöä siten, että yhä useampi uusi liiketoiminta perustuu IT:n  älykkääseen hyödyntämiseen. Digitalisaation myötä tietohallinnon on kyettävä tuomaan ratkaisuja markkinoille yhä nopeammin, jotta se voi tukea liiketoimintaa arvon tuottamisessa ja yrityksen tulojen kasvattamisessa. Uusi digitaalinen toimintaympäristö tarvitsee liiketoimintalähtöisen tietohallinnon, joka kohtaa markkinoiden haasteet, mahdollisuudet sekä tempon yhdessä liiketoiminnan kanssa. Kaikki toiminta, joka ei liity (suorasti tai epäsuorasti) arvon luomiseen on turhaa ja tulee siksi kyseenalaistaa.

Tietohallinnon kannattaa nimetä organisaatiostaan erikseen henkilö tukemaaan yrityksen digitaalisten tavoitelistan toteutumista sekä varmistamaan, että tietohallinnon toiminta on liiketoimintakeskeistä. Tästä tehtävästä vastaavan henkilön roolinimi on liiketoimintayhteistyön IT-johtaja (Business Relationship Manager, BRM, Business CIO tai Head of Business IT).

Liiketoimintayhteistyön IT-johtaja huolehtii strategisella ja taktisella tasolla liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistyöstä sekä tukee tehokkaasti liiketoiminnan arvon luontia. Liiketoimintayhteistyön IT-johtaja vastaa tietohallinnon kaikista toiminnoista: kehittämisestä (Build), tuotannosta (Run)  ja ylläpidosta (Maintenance)) tietyllä liiketoiminta-alueella. Tämän lisäksi hän ymmärtää sekä tietohallinnon että liiketoiminnan toimintaperiaatteita ja kykenee neuvomaan ja tukemaan liiketoimintajohtajia hyödyntämään IT:tä siten, että se tuo kilpailuetua yritykselle.

Suuremmissa organisaatioissa tietohallinto on organisoitu siten, että jokaisella merkittävällä liiketoiminta-alueella on oma liiketoiminta-IT ja liiketoimintayhteistyön IT-johtaja.

Liiketoiminta-IT vastaa suhteesta liiketoimintaan sekä huolehtii siitä, että liiketoiminnan tarpeet muutetaan konkreettisiksi vaatimuksiksi, ohjeistuksiksi sekä tuotoksiksi tietohallinnossa. Liiketoiminta-IT:n vastuulla on myös tarjota liiketoiminnalle näkemyksiä siitä kuinka  IT:n neuvokas hyödyntäminen voi kasvattaa sen kilpailukykyä.

Liiketoiminta-IT varmistaa, että päätöksenteko on nopeaa ja että liiketoiminnan tavoitteisiin vastataan tarvittavalla osaamisella sekä oikealla resurssijaolla. Liiketoimintayhteistyön IT-johtajan suoriutuminen arvioidaan sillä perusteella, kuinka hyvin tietohallinto täyttää tai jopa ylittää liiketoiminnan odotukset yhteistyöstä.

Liiketoimintayhteistyön IT-johtajat vastaa mm. seuraavista tehtävistä:

Edustaa liiketoimintaa tietohallinnossa:

  • Liiketoiminnan näkökulmaa edustava tietohallinnon johtoryhmän jäsen.
  • Vastaa liiketoimintakohtaisten kehitystoimenpiteiden koordinoinnista kehitystiekartan (roadmap) avulla.
  • Edustaa liiketoimintaa hallintoelimissä, jos muita liiketoiminnan edustajia ei ole.

Edustaa tietohallintoa liiketoiminnassa:

  • Vastaa kokonaisvaltaisesti tietohallinnosta kyseessä olevalla liiketoiminta-alueella.
  • Tietohallinnon edustaja liiketoimintajohdossa silloin, kun päätettävät aiheet liittyvät tietohallintoon.
  • Keskitetyn tietohallinnon strategian, aloitteiden ja tavoitteiden toteuttaminen kyseessä olevalla liiketoiminta-alueella.

ed_liiketoimintayhteistyo

Kuvio 2.2.1 Liiketoimintayhteistyö koostuu kysynnästä, joka kohdistuu kehittämiseen ja palveluihin, jotka muodostavat yhdessä tarjonnan.

Liiketoimintahyödyn tuotanto perustuu kysyntään. Se lähtee liikkeelle liiketoiminnan vaatimuksista ja päättyy tietohallinnan vaatimuksien määrittelyyn. Tietohallinnon palvelujen arvo on aina suhteessa liiketoiminnan odotuksiin.

Ota yhteyttä Tietohallintomalli PDF

Haluatko tietää lisää Tietohallintomallista ja sen soveltamisesta käytännössä? Ota yhteyttä.